Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

SEO Nedir ve Nasıl Yapılır? (2021’in SEO Rehberi)

seo nedir seo nasıl yapılır

SEO Nedir?

SEO online ortamda web sitelerinin ilgili aramalarda kolaylıkla bulunabilmesini sağlayacak bütün çalışmaların yapılmasına verilen genel bir dijital terimdir. Kelime olarak bu önemli kavram ‘’Arama Motoru Optimizasyonu’’ anlamına gelmektedir.

Web sitelerinin daima online ortamda bir değer kazanması ve insanlar tarafından daha fazla tanınabilmesi için SEO sistemlerinin en etkin şekilde kullanımına ihtiyaç olmaktadır. Bu önemli araç sayesinde ilgili web siteleri her bakımdan daha kolay ulaşılabilir oldukları için ilgili süreçte daha fazla insanla temas kurma durumunu ortaya çıkarabilmektedir.

Sitelere özgü uygun anahtar kelimelerin belirlenmesi ve bunların site altyapısında işlevsel bir hale getirilmesi SEO çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Google resmi SEO rehberi için tıklayın.

Ahrefs.com YouTube kanalından, SEO nedir ve nasıl yapılır videosu:

Organik SEO Nedir? Nasıl Yapılır?

Organik SEO genel olarak web sitelerinin online ortamda varoluşundan etkinlik kazanmasına kadar bu süreçte yapılan tüm çalışmaların bütününü ve tamamını ifade etmektedir. Bu durum ilgili web sitesinin satın alınmasından onun için uygun yapılandırmaların gerçekleştirilmesine ve sosyal medya sistemlerinin oluşturulmasına kadar uzanan süreçleri kapsamaktadır.

Dijital dünyada oldukça önemli kavram olan organik SEO konusunda ilgili işlemlerin yapılması için öncelikle bir alan adının seçilmesi gerekir. Sonrasında hız ve lokasyon konusunda site için uygun bir altyapı çalışması gerçekleştirilmelidir. Google üzerine daima öne çıkmak için bu oldukça önemli bir konudur.

Sitenin görsel kalitesi, anahtar kelimeleri ve genel tasarımına ilişkin olarak da bu noktada uygun hazırlıklar yapılmalıdır. Tanıtım yazıları ve Backlink önemli olduğundan organik SEO çalışmalarında bunun da üzerinde durularak siteye yönelik ilgili işlemler tamamlanır.

SEO Kriterleri Nelerdir?

SEO kriterleri konusunda oldukça geniş türden seçenekler bulunmaktadır. Bu kriterlerin her bir ayağı genel SEO çalışmalarından uygun verimin elde edilmesinde etken roller üstlenmektedirler. Domain temelli kriterler, Hosting esaslı kriterler, site içi ve site dışı SEO kriterleri, tasarımsal, yazılımsal ve içerik yönünde SEO kriterleri bunlardan bazılarıdır.

Bunlara ek olarak sosyal medya esaslı, ziyaretçi temelli, Search Console ve SEO Tool kriterleri de yine önemli olan diğer kriterlerdir. Yerel SEO ve mobil SEO kriterlerinin de bu noktada önemi oldukça büyüktür. Her bir bölümde birtakım önemli esaslar çerçevesinde SEO çalışmaları duruma göre gerçekleştirilmeye çalışılır.

SEO Nasıl Öğrenilir?

Ahrefs.com’un SEO Dersleri video serisini izleyin:

Modern dijital dünya çağında SEO her bakımdan internetin en önemli araçlarından biri olarak gücünü daima her zaman korumaktadır. Bu alanda her yönden etkin bir verimliliğe ulaşılması konusunda bu araçtan maksimum düzeyde bir fayda elde edilmesi gerekir.

SEO öğrenmek bu açıdan önem arz etmektedir. Bunun için ilk etapta Google algoritmasının nasıl çalıştığını anlamaya çaba göstermek gerekmektedir. Diğer taraftan bir web sitesi oluşturmalı ve bunun üzerine anahtar kelimeler girilerek etkileşimlerin nasıl olduğu test edilmelidir. Deneme ve yanılma ile çalışılmalı ve her süreçte yeni bir şeyler keşfedilmelidir.

SEO Türleri Nelerdir?

Her yiğidin bir yoğurt yiğişi olduğu gibi, her SEO uzmanının da bir SEO yapış şekli vardır. SEO cemiyetinde, SEO genelde 3 kısma ayrılır ve bunlar White Hat (Beyaz Şapkalı), Black Hat (Siyah Şapkalı) ve Grey Hat (Gri Şapkalı)’dir.

White Hat SEO (Beyaz Şapkalı SEO)

white hat beyaz sapka seo

White Hat SEO kavramı online dünyada sıklıkla karşılaşılan önemli kavramlardan biridir. White Hat genel olarak arama motoru optimizasyon çalışmalarının en güvenli şartlarda yapılmasını ifade eden bir kavramdır.

Bu anlayış çerçevesinde ilgili yapılandırmalar tamamen kullanıcı odaklı olan ve uygun kurallar kapsamında gerçekleştirilen bir niteliğe sahiptir. Her yönden etik ve arama motorlarının genel şartlarına uyum sağlanan bu sistemde ilgili çalışmalardan en iyi verimliliğin alınması şansları olur.

Bu SEO sisteminde her ne kadar kısa sürelerde çok hızlı bir verimin alınması zor olabilse de yine sağlam adımlarla ilerlenmesi olanakları elde edilebilmektedir. Bu durum sayesinde bir noktada gerekli faydalar en sonunda sağlanır.

Black Hat SEO (Siyah Şapkalı SEO)

black hat siyah sapka seo

Black Hat SEO kavramı da dijital dünyada yer alan önemli bir kavramdır. SEO çalışmalarında birtakım programların kullanılması bu sistemi tanımlamaktadır. Black SEO uygulamaları genel olarak Google tarafından önerilmeyen ve istenmeyen bir niteliğe sahiptir.

İllegal bir yapıya sahip olması sitenin geleceğini ve verimliliğini her zaman bir risk altında tutar. Kısa vadede her ne kadar birtakım faydalar elde edilebilse de bu döngü yine kısa bir süre içerisinde kırılır ve bu durum kalıcı bazı önemli sorunları ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Grey Hat SEO (Gri Şapkalı SEO)

grey hat gri sapka seo

Grey Hat SEO genel olarak White Hat ve Black Hat SEO sistemlerinin arasında bir yerde niteliği olan SEO çalışmalarını ifade etmektedir. Bu sistemde çalışmalar yarı otomatik olarak ve yarı manuel şekilde gerçekleştirilir.

Genel yapısı doğal görünümlüdür. Günümüzde online dünyasında White Hat SEO çalışmalarından yeterli verimi elde edemeyen kişilerce bu sistem çoğunluklu olarak tercih edilmektedir. Düşük bir spam riski olmasından dolayı genel anlamda tercih sebebi olmaktadır. Oldukça popüler olan Grey Hat SEO sisteminde genel itibariyle iyi faydalar elde edilebilmektedir.

SEO Nasıl Yapılır?

seo nasil yapilir
SEO Çalışmasında Yapılan İşlemler

SEO yapılması sürecinde mutlaka temel dinamik unsurları göz önüne alarak bunlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmelidir. SEO yapılması sürecinde her bir temel unsurun bu kapsamda önemli bir yeri vardır.

Anahtar kelimelerin oluşturulması, içerik yazımları için en etkin yöntemlerin belirlenmesi, meta verilerinin kullanımı ve URL yapılarının oluşturulması genel olarak SEO yapılması sürecinde yer almaktadır.

Yine bu unsurlara ek olarak site için birtakım görsel düzenlemeler ve mobil sistemlere özgü tasarımlar da yine SEO yapılması sürecinde yer alan önemli ayaklardan biridir. Bu unsurların her biri üzerinde çalışılarak SEO çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.

Site İçi SEO Nedir ve Nasıl Yapılır?

site ici seo nedir nasil yapilir

İlgili web sitelerinin her yönüyle etkinliğinde önemli bir rol oynayan site içi SEO çalışmalarının da iyi bir titizlik çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Site için SEO doğrudan siteye yönelik iyileştirme ve düzenlemeleri ifade etmektedir.

Bu çalışmalarda da yine birtakım önemli unsurlar dikkate alınır ve bunlar üzerinden hareket edilmeye çalışılır. Sayfa başlıkları ve alt başlıkların düzenlenmesi, sitedeki hızı düşüren öğelerin kaldırılması, meta açıklamalarının doğru girilmeye çalışılması, kaliteli URL yapıları oluşturulması site içi çalışmaların unsurlarıdır. Görsel optimizasyonlar ve anahtar kelime düzenlemeleri de yine site içi SEO çalışmalarının yapılmasında yer almaktadır.

Site Dışı SEO Nedir ve Nasıl Yapılır?

site disi seo nedir nasil yapilir

Dijital alanda markalaşma yolunda site dışı SEO çalışmalarının önemi ortaya çıkar. Başka sitelerle bağlantılar kurulması bu sistemi genel olarak tanımlar. Site dışı SEO çalışmalarında farklı sitelerden link alınır ve bu şekilde işlemler gerçekleştirilir.

Bu işlem neticesinde o sitenin dinamik gücünden faydalanarak online alanda ön plana çıkmak mümkün hale gelir. Bağlantı vermesi mümkün olan sitelerle bu noktada irtibata geçilmesi ve onlardan destek alınması noktada oldukça önemli olan bir unsurdur.

Backlink yönteminden faydalanarak sitedeki içeriklere daha geniş kapsamda öne çıkarılmaya çalışılır. Diğer sitelerden destek alınarak online alanda etkileşimin artırılması genel anlamda site dışı SEO çalışmalarının yapılması sürecini ifade eder.

Teknik SEO Nedir ve Nasıl Yapılır?

teknik seo nedir nasil yapilir

Teknik SEO normal SEO çalışmalarından biraz daha farklı bir kavramdır. Bu sistemde siteler için daha çok yazılımsal olarak incelemeler ve düzenlemeler yapılır. İlgili web sitelerinin URL yapı düzenleri, canonical bağlantılarının yapıları, heading etiketleri veya robots kodlar gibi unsurlar bu sistemin anlayışında yer alır.

SSL kullanımı, sitelerin mobil uyumlu bir hale getirilmesi, sitelerin hızlandırılması, tekrar eden içerik sorunlarının düzeltilmesi ve XML site haritalarının oluşturulması Teknik SEO çalışmalarının önemli unsurlarıdır. Sitenin Google arama konsolu ve diğer web yönetici araçlarına kaydedilmesi işlemleri de yine teknik SEO yapılması sürecinde yer almaktadır.

Mobil SEO Nedir ve Nasıl Yapılır?

mobil seo nedir nasil yapilir 1

Mobil SEO genel olarak ilgili web sitelerinin mobil cihazlar üzerindeki aramalarda bulunabilmesine yönelik olarak yapılan çalışmaları tanımlamaktadır. Mobil cihazlar günümüzde birçok bakımdan oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlara web sitelerinin bu alan üzerinden de ulaşmaları gerekir.

Mobil SEO düzenlemeleri doğrudan bu alan üzerinden sitelerin insanlarla temasa geçebilmesine bir fırsat sağlar. Algoritmaya uygun düzenlemelerle mobil aramalarda yeni insanlarla etkileşime geçilir. Kullanıcıların rahatlıkla siteyi bulabilmeleri ve onun içerisinde gezinebilmeleri genel anlamda mobil SEO sistemleriyle mümkün olmaktadır.

Lokal SEO Nedir ve Nasıl Yapılır?

lokal seo nedir nasil yapilir

Lokal SEO genel anlamda aramalarda coğrafi sonuçlarda bulunulmaya imkân tanıyan bir SEO yapılandırması sistemidir. Web sitesinin daha fazla trafik elde etmesi ve insanlara ulaşabilmesi açısında bu sistemin kullanılmasına çoğu zaman ihtiyaç olmaktadır.

İşletmeyle ve web sitesiyle ilgili adres, iletişim numaraları, çalışma saat ve süreleri, sosyal paylaşım site adresleri ve diğer dizinler lokal SEO yapılandırmaları içerisinde yer alır. Başlık etiketleri, URL düzenlemeleri, anahtar kelimeler, görsel optimizasyonlar ve Google My Business kaydının gerçekleştirilmesiyle lokal SEO çalışmaları gerçekleştirilir.

SEO Araçları Nelerdir?

seo araclari

Online alanda SEO çalışmalarından fayda elde etmeye fırsat tanıyan SEO araçları arasında oldukça geniş bir çeşitlilik vardır. Ücretli ya da ücretsiz olarak bu araçlardan uygun şekilde isteğe bağlı olarak tercihler daima en uygun şekilde yapılabilir.

Günümüzde sıklıkla bu kapsamda Google Trends, Google Search Console ve Analytics ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Ücretli olarak kullanılabilen SEO araçları arasında ise Moz, SemRush, Ahrefs, Searchmetrics, SEO Monitor, Majestic, Ryte ve Sitebulb gibi seçenekler yer almaktadır. Bu araçlardan destek alınarak daima web sitelerinin online alanda iyi başarılar elde edilmesi sağlanır.

Google Search Console

google search console

Search Console günümüzde SEO çalışmaları kapsamında sıklıkla kullanılan ve web siteleri üzerinde oldukça önemli faydaları olan araçlardan biridir. Google aramalarında ilgili web sitelerinin nasıl sonuçlar verdiğini ve hatalarının neler olduğunu bu araç sayesinde rahatlıkla görebilmek mümkün olmaktadır.

Etkin SEO stratejilerinin belirlenmesinde, kullanıcı deneyiminin verimin artırılmasında ve siteye gelen geri bağlantıların görülmesi noktasında bu araçtan çok iyi verimler alınabilmektedir. Günümüzde web geliştirme ve tasarım süreçlerinde bu araç birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Google Search Console’a gitmek için tıklayın.

Ahrefs

ahrefs

Kaliteli SEO analizlerinin yapılması noktasında ve backlink işlemlerinde Ahrefs SEO aracı da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İçerisinde SEO dinamiklerinden en iyi şekilde fayda sağlamaya fırsat veren özellikler barındıran bu araç birçok noktada web sitelerinin etkinliğini artırabilmektedir.

Siteye özgü en iyi anahtar kelimelerin bulunmasında, bunların analiz edilmesinde ve uygulanması işleminde bu aracın çok iyi destekleri olabilmektedir. Domain eklenmesi işlemiyle bu araç ile SEO performanslarına yönelik olarak birçok açıdan güzel takipler de yapılabilmektedir.

Ahrefs’e gitmek için tıklayın.

SEMrush

semrush

SEO dünyasının en önemli ve sıklıkla kullanılan araçlarından biri olan Semrush, anahtar kelime analizlerinin en iyi şekilde yapılabildiği verimli bir araçtır. Online ortamda en iyi Backlink olanakları ve fırsatları nerede mevcut bulunuyor bunu bu araç sayesinde daima görebilme şanslarına sahip olunabiliyor.

Buna ek olarak uygun SEO yapılandırmaları için rakip analizlerinin yapılması işlemleri de yine bu kaliteli araç ve sistem sayesinde mümkün olabiliyor. Ziyaretçi kaynaklarının anlaşılması, en çok ziyaret edilen sayfalar, rakiplerle rekabette nerede yer alındığı ve bunlar gibi birçok metriğe bu araç sayesinde ulaşılması olanaklar elde edilebiliyor.

SEMrush’a gitmek için tıklayın.

Ubersuggest

ubersuggest

SEO düzenlemeleri ve çalışmalarında sıkça kullanılan önemli araçlardan biri olan Ubersuggest aracı, ücretsiz ve harika şekilde anahtar kelime analizlerinin yapılmasında destekleyici oluyor. Google Keyword Planner ile entegre bir şekilde de çalışabilen bu araç doğru anahtar kelimelerin bulunmasına fırsat veriyor.

Anahtar kelimelere yönelik olarak çeşitli türden öneriler, ilgili kelimelerin arama hacimlerinin görülmesi, bu kelimelerin rekabet oranları ve daha birçok türden metrik bu araç sayesinde elde edilebiliyor. Kullanımı oldukça kolay ve rahat olan bu önemli araç sayesinde SEO konusunda iyi performanslara sahip olunabiliyor.

Ubersuggest’e gitmek için tıklayın.

Moz

moz

Moz genel olarak SEO çalışmalarında destekleyici rolü olan ve birçok SEO otoritesi tarafından en etkin şekilde kullanılan sistemlerden biridir. Çeşitli web site linklerinin trend olma durumlarına genel olarak Moz adı verilmektedir. Linklerin kalite niteliklerine uygun olarak her bir link için Moz skorları ve belirlemeleri yapılmaktadır.

Moz, web siteleri için anahtar kelimelerin zorluk seviyeleri ve aranma değerlerinin görülmesinde etkin olan birtakım araçları bünyesinde barındırmaktadır. Yine bunun yanı sıra sitelerin linklerini ve elde edilen link değerlerinin grafiklerle görülmesi noktasında bu araçtan faydalanılmaktadır.

İlgili web sitelerinin backlink aldığı kelimeler neler yine bunların fark edilmesi kapsamında da Moz aracının çok önemli bir işlevselliği vardır. Web sitelerinin Moz skorları arttıkça o sitelerin online ortada daha olumlu bir verimlilik elde etmesi şansları ortaya çıkar.

MOZ’a gitmek için tıklayın.

DA/PA nedir? Nereden Ölçülür?

moz da pa nedir nereden nasil olculur

Online alanda SEO çalışmalarında adı sıklıkla duyulan DA/PA değeri, Moz aracı bünyesinde geliştirilen bir sistemdir. Algoritma aracılığıyla web sitelerinin sayfa kalitesi ve alan adının 100 üzerinden puanlanması bu sistem sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu sistemde DA olarak ifade edilen ‘’domain otoritesi’’ ve yine diğer taraftan PA olarak ifade edilen ise ‘’sayfa otoritesi’’ anlamlarına gelmektedir. DA değeriyle sitelerin çeşitli iç bağlantıları, linklerinin çıkışları, domainin yaşı gibi etkenler kullanılarak bir puanlama elde edilir.

PA değerinde ise web sitesi içerikleriyle alakalı olarak puanlamalar yapılır. İyi bir skor elde edilmesi için PA değerine dahil olan içeriklerin kesinlikle spam olmaması ve bunların kaliteli olmasında büyük önem vardır.

DA/PA ve Spam Skoru ölçümü için bu siteyi kullanmanızı öneriyoruz, siteye gitmek için tıklayın.

SEO Ajansı nedir? Ne İş Yapar? Doğru SEO Ajansı Nasıl Seçilir?

SEO ajansı çeşitli web sitelerinin online ortamda bulunabilmesi konusunda profesyonel destekler sunar. Sitenin genel yapısına göre hangi araçların sisteme dahil edilmesine karar verir. Bu işlemlerle sitelerin online ortamdaki bulunabilirliğini artırmaya çalışır.

Sitelerin genel tasarımları ve düzenleriyle SEO ajans ve kuruluşları yakından ilgilenir. Doğru SEO ajansını seçmek ve onlardan destek almak oldukça önemli olan konulardan biridir. Bir ajans seçerken onun referanslarına, uzmanlarına, çalışma ve raporlama sistemlerine bakılmalıdır. Yine fiyatları hakkında da bilgi alınmaya çalışılması önemlidir.

SEO Uzmanı Nedir? SEO Danışmanı ile Farkı Nedir?

SEO uzmanları, web sitelerini Yandex, Bing ve Google gibi arama motorlarında üst basamaklara taşımak için profesyonel çalışmalar gerçekleştirir. Bu doğrultuda tamamen sitelere özgü şekilde analizler, araştırmalar ve birtakım raporlamalar yaparlar.

SEO uzmanı ve SEO danışmanı arasındaki temel fark SEO danışmanlarının daha çok SEO stratejileri üzerinde çalışmalar gerçekleştirmesidir. İş planlarının oluşturulması, Google kriterlerine uyumluluk, müşteriye bilgiler verme görevi daha çok SEO danışmanının görevidir.

Eğer gerçek bir SEO danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız, ReklamJet ile çalışabilirsiniz: SEO danışmanlığı sayfasına gitmek için tıklayın.

SEO Hizmeti Nedir?

SEO hizmeti arama motorlarında daima üst sıralarda çıkma hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda alınan desteği tanımlamaktadır. Site trafiğinin doğru metotlarla artırılmasında ve sitenin genel yapısının iyileştirilmesi noktasında bu hizmetin desteği oldukça büyüktür. SEO çalışmalarında sonuçların izlenmesi aşamasında ilgili değerlendirmeler için yine SEO hizmetine ihtiyaç duyulur.

Eğer kaliteli bir SEO hizmeti almak istiyorsanız, ReklamJet ile çalışabilirsiniz: SEO Hizmeti sayfasına gitmek için tıklayın.

SEO Hizmeti Neleri Kapsar?

SEO hizmeti arama sorguları istatistikleri, siteyi ziyaret edenlerin sayıları, arama motorlarında meydana gelen dinamik gelişmelerin takibi durumlarını kapsar. İnsanların siteyi kullanmalarında nasıl bir davranış gösterdiklerine dair incelemeler de yine SEO hizmeti kapsamı içerisinde yer alır.

SEO Fiyatları Nasıl Belirlenir?

SEO fiyatları genel olarak birçok farklı faktöre bağlı olarak belirlenebilmektedir. Sitenin yaşının durumu, anahtar kelimelerine yönelik olarak Google üzerinde nasıl bir sonuç verdiği ve bir WordPress altyapısına sahip olması gibi durumlar fiyatlarda belirleyici unsurlar olmaktadır. Sektör rekabetlerine ve Google üzerine yükselme hedeflerine bağlı olarak da yine SEO fiyatlarında duruma göre birtakım belirlemeler yapılır.

Bunları da beğenebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir